Studija Slučaja “Cvećara Kazablanka”

22.11.2016.

Uncategorized

ellecta

Cvećara Kazablanka je naš dugogodišnji klijent na čijem smo online prisustvu radili sa više različitih aspekata. Na naše zadovoljstvo, cvećara Kazablanka nam se u junu ove godine obratila za pomoć u rangiranju na pretraživačima. Ovo se posebno odnosilo na lošu poziciju za upit koji donosi najveći profit u cvećarskoj industriji i koji ima najveći broj pretraga na mesečnom nivou. Naš angažman na ovom projektu uključivao je rešavanje tehničkih problema koji otežavaju mogućnost dobrog pozicioniranja u organskoj pretrazi i rad na on-site optimizaciji.

Ciljevi SEO kampanje

Iako SEO nije jednokratna usluga, već zahteva konstantno ulaganje u kvalitet sadržaja, tehnička unapređenja i građenje kvalitetnih, zasluženih linkova, naš pristup prilikom ove SEO kampanje najpre se fokusirao na rešavanje osnovnih problema koji, ukoliko se ne reše, na duže staze mogu otežati napredak u rezultatima organske pretrage.

Pošto je Kazablanka cvećara sa najvećim izborom cveća u Beogradu, naš zadatak bio je da potencijalnim kupcima, koji usluge koje oni nude pretražuju preko interneta, omogućimo da dobiju najrelevantiji i najkvalitetniji rezultat pretrage.

Glavne faze jednokratne SEO kampanje

Tehnička optimizacija sajta

Gorući problem sajta predstavljali su brojni tehnički problemi na kojima se radilo. Poboljšanja koja su usledila uključuju: 301 redirekcije, analiza stranica sa niskim kvalitetom sadržaja i zastarelog sadržaja i njihovo uklanjanje, rešavanje problema duplog sadržaja. Tehnički SEO je neophodan kako bi se obezbedila dobra osnova za dobre rezultate svih ostalih SEO tehnika.

Istraživanje i analiza

Kako bi SEO kampanja bila uspešna, potrebno je definisati strategiju koja je usklađena sa tržištem na kom klijent posluje, njegovim karakteristikama ali i ciljevima.  Ova faza uključivala je istraživanje relevantnih ključnih reči koje su podeljene po vrstama usluga, i asortimanu koji je predstavljen na sajtu. Sledeći korak je bilo istraživanje konkurencije kako bi se definisale glavne prednosti konkurenata koje im donose bolje rezultate organske pretrage.

On-page optimizacija

Na osnovu rezultata analize urađena je on-page optimizacija koja je obuhvatala optimizaciju sadržaja, kanonikalizaciju i optimizaciju meta naslova i meta opisa sa ciljem povećanja relevantnosti sadržaja ne samo za pretraživače, već takođe i za korisnike.

Rezultati

Ubrzo nakon rada na osnovnoj optimizaciji sajta, rezultati su poboljšani za mnoge relevantne ključne reči. U septembru 2016. godine 77 reči je poboljšalo poziciju, a od toga preko 40 reči je napredovalo u organskoj pretrazi tako da se sada zauzimaju top 3 pozicije. Najvažniji upit, koji donosi najviše poseta i konverzija napredovao je najpre sa 12. na 4. poziciju, a od septembra zauzima 1. poziciju u organskoj pretrazi.

 

kazablanka-1

Poboljšanje vidljivosti sajta i značajno poboljšane pozicije su rezultirale porastom broja organskih poseta za 40.13% u odnosu na prethodni period kada nije rađeno na optimizaciji.

kazablanka-2

Osim poboljšanja pozicija u organskoj pretrazi, tehnička optimizacija i pažljivo urađena strategija ključnih reči rešila je problem rangiranja nekih starih, irelevantnih stranica u pretrazi. Ovo se pozitivno odrazilo i na prihod, koji je u poslednja 3 meseca poboljšan za 81.30% u poređenju sa prethodnim periodom.

kazablanka-3

 

Zaključak

SEO je kompleksna investicija koja ne daje instant rezultate, ali predstavlja mudro ulaganje ukoliko su vam ciljevi dugoročni. Ipak, SEO zahteva i konstatno unapređivanje sajta kako bi sajt jačao svoj autoritet, ali i ostao relevantan i za pretraživače i za korisnike. Upravo zbog toga, postignute rezultate je važno održavati i konstatno raditi na celokupnoj digitalnoj strategiji korišćenjem isključivo etičkih metoda digitalnog marketinga.

Comments are closed.