TeaCup Metodologija | Ellecta Digital
ellecta

Pristup koji nas izdvaja

Mi razmišljamo i radimo kao prirodni produžetak Vašeg tima. Doprinosimo svojom ekspertizom i jedinstvenom metodologijom rada pod nazivom TeaCup

01 think.

Verujemo da je u životu, a pogotovo u marketingu, dobro planiranje već pola posla do uspeha. Upravo zbog toga se naš tim pre početka svake kampanje posvećuje brainstorming-u i oblikovanju kreativnih ideja u dobro strukturirane projektne planove.

02 establish.

Uz pravi plan, naš cilj je da obezbedimo da će svi predviđeni digitalni kanali biti maksimalno iskorišćeni. Pažnja se obraća i na detalje, upotrebljivost i izbor tehnologija koje stoje u osnovi izabranih digitalnih kanala.

03 attract.

Svaki digitalni sadržaj zahteva mali inicijalni podsticaj kako bi bio "otkriven". Naša uloga u tome je da vas povežemo sa pravom ciljnom grupom koristeći miks plaćenog, organskog i viralnog sadržaja na različitim kanalima, platformama i uređajima.

04 convert.

Od trenutka kada se pojavi prvi posetilac, grupa posvećenih profesionalaca iz naše agencije se fokusira na njihovo konvertovanje u kupce, lead-ove, subscriber-e, učesnike, pratioce a sve u cilju ostvarivanja vaše kampanje.

05 upgrade.

U velikoj meri se oslanjamo na podatke, analitiku ponašanja i obradu brojeva kako bismo analizirali rezultate naših napora i merili ih u pogledu smislenih KPI-eva. Kreativno razmišljanje i korišćenje podataka nam pomaže da postavimo analitičke osnove za nove ideje vredne pokušavanja.

06 purify.

Redovno analiziramo rezultate kako bismo izvukli zaključke koji će nam koristiti kao novi inputi za "pročišćavanje" strategije ubuduće. Kada se isfiltrira tako da uključuje samo dokazano najbolje ideje, proces "TeaCup" može početi iznova.

Voleli bismo da Vas čujemo

Kontaktirajte nas