Oglašavanje na društvenim mrežama - Ellecta
ellecta

Oglašavanje na društvenim mrežama

Oglašavamo vaš sajt, stranicu ili aplikaciju relevantnoj ciljnoj grupi uz korišćenje najpreciznijeg demografskog targetiranja.Pronalazimo vašu ciljnu grupu na Facebook-u

Sa preko milijardu korisnika širom sveta i procenjenih 3,5 miliona korisnika u Srbiji, Facebook trenutno predstavlja najatraktivniju društvenu mrežu za oglašavanje. Zainteresovanim oglašivačima na raspolaganju je široka paleta opcija za reklamiranje uz mogućnost veoma precizne selekcije ciljne grupe po uzrastu, lokaciji i interesovanjima korisnika

Demografsko targetiranje


Facebook omogućuje da se obratimo samo osobama koje se po godinama, polu, lokaciji ili interesovanjima uklapaju u vašu detaljno definisanu ciljnu grupu

Velika vidljivost


U zavisnosti od podešavanja kampanje, moguće je odabrati deo Facebooka gde će se vaša reklama pojaviti i to u velikom broju različitih varijacija

Merljivost učinka


Iznos uložen u Facebook oglašavanje moguće je uporediti sa izveštajem prodaje i time lako meriti isplativost kampanje i povraćaj investicije (ROI)

Pomažemo kompanijama da rastu korišćenjem digitalnih kanala