Performance Display Oglašavanje
ellecta

Display oglašavanje

Koristimo napredne tehnologije i advertising alate da plasiramo vaše banere i reklame na sajtove koji su kontekstualno relevantni vašoj ciljnoj grupiKako funkcioniše Display oglašavanje?

Display oglašavanje je oblik kontekstualnog reklamiranja putem kojeg se vaša reklama u formi tekstualnih oglasa, banera ili interaktivnih reklama pojavljuje na sajtovima koji su relevantni za vašu delatnost. Zahvaljujući naprednim mogućnostima zakupa online reklamnog prostora, display oglašavanje predstavlja važan deo svakog online marketing miksa za kampanje šireg obima

Kampanje velikog dometa


Moguće je veoma brzo pripremiti i lansirati kampanju širokog intenziteta i velikog dometa. Uz adekvatnu pripremu, vaša reklama se može pojaviti na velikom broju sajtova i stranica relevantnih za vašu delatnost

Znatno povećanje poseta


Omogućavaju tagretiranje na osnovu interesa i prikazivanje vaših banera na velikom broju sajtova koji se nalaze u sklopu Google Display mreže i na taj način znatno povećavaju posetu i privlače nove potencijalne klijenate

Mogućnost remarketinga


U sklopu široke Display kampanje moguće je sprovesti remarketing kampanju, čime se otvaraju mogućnosti prikazivanja reklamne poruke samo korisnicima koji su prethodno posetili vaš sajt ili određenu stranicu

Pomažemo kompanijama da rastu korišćenjem digitalnih kanala