Marketing na društvenim mrežama - Ellecta
ellecta

Marketing na društvenim mrežama

Pomažemo kompanijama da pozicioniraju brendove na društvenim mrežama i uspostave dvosmernu komunikaciju sa svojom ciljnom grupomKanal za direktan kontakt sa potrošačima

Od ranih dana interneta pa do danas, ljudi su na razne načine koristili online sredstva da bi se izrazili, komunicirali, upoznavali se, prenosili informacije i okupljali oko istih ideja. Društvene mreže u današnjoj formi imaju istu tu funkciju ali ujedno omogućavaju kompanijama da oslušnu mišljenje javnosti, da se približe ciljnoj grupi i sa njima započnu kvalitetnu dvosmernu komunikaciju.

Naš tim čine dokazani marketing stručnjaci i kreativci sa velikim iskustvom u osmišljavanju strategije nastupa, realizaciji komunikacije, sprovođenju nagradnih aktivacija, izradi aplikacija, oglašavanju i svim drugim aspektima neophodnim za kvalitetan nastup na društvenim mrežama.

Podizanje svesti kod potrošača


Prisustvom kompanije i integrisanim nastupom na društvenim mrežama povećavate svest potrošača o vašem brendu. Kreativnim sadržajem plasiranim putem društvenih mreža osiguravate da informisanost potrošača u kontinuitetu ostane na visokom nivou

Dvosmerna komunikacija


Društvene mreže su nepresušni izvor prilika za dvosmernu komunikaciju sa potrošačima. Otvaranje direktnog kontakta sa ciljnom grupom može vam doneti dobru reputaciju i dati šansu da bliže upoznate profil i želje vašeg prosečnog potrošača

Monitoring reputacije


Društvene mreže omogućuju kontinuirano praćenje vaše reputacije i odnosa potrošača prema vašim proizvodima ili uslugama, čime imate šansu da na vreme uvidite i neutralizujete krizne situacije koje mogu narušiti imidž vaše kompanije

Iskustvo u radu sa vodećim brendovima