Direkni marketing - Ellecta
ellecta

Direktni marketing

Pomažemo vam da se povežete direktno sa vašim ciljnom grupom, obezbeđujući pritom visok nivo povratnih informacija značajan za donošenje uspešnih poslovnih odluka. Prepustite nam da vam predložimo najbolje načineDirektni marketing

U današnje vreme kada su potrošači prezasićeni različitim vrstama marketing kampanja, potrebno je osmisliti strategiju i prilagoditi komunikaciju potrebama usko definisanih segmenata tržišta ili čak individualnih kupaca. Direktni marketing ima znatno veći uticaj od jednostavne prodaje proizvoda i usluga jer je on efektivno sredstvo za interakciju sa potrošačima i izgradnju dugoročnih odnosa sa njima.

E-mail marketing


Obaveštenja o prodaji i akcijama, ponude i druge poruke krucijalne za brend se lako mogu dostaviti velikoj količini potrošača i potencijalnih potrošača. Mi ćemo vam pomoći pri kreiranju efektivne kampanje na osnovu ciljeva i ciljnih tržišta, pri kreiranju ponude, pri odabiru sredstava testiranja i merenja uspeha kampanje. Posedovanje baze potrošača veliki je preduslov za uspešnu e-mail marketing kampanju.

Kataloška prodaja


Bolji pristup globalnim potrošačima dobija se premeštanjem kataloga iz realnog sveta na internet. Uspeh kataloškog poslovanja zavisi od ažurirane liste potrošača, ponude kvalitetnih proizvoda i projekcije jedinstvenog imidža kompanije. Dozvolite nam da osmislimo strategiju samo za vas na osnovu prethodnog iskustva i pažljivom analizom vaših zahteva.

SMS marketing


Privucite nove potrošače i kontaktirajte postojeće koristeći poruke kreirane da zaintrigiraju i zainteresuju. Na osnovu liste telefonskih brojeva aktivnih kupaca i zainteresovanih potrošača, dosegnite do svakog ponaosob i pružite mu potrebne informacije samo za njega. Mi smo tu da osmislimo kompletnu strategiju i način komunikacije kako bi se što efikasnije motivisali potencijalni i postojeći potrošači.

Iskustvo u radu sa vodećim brendovima