Brend aktivacije - Ellecta
ellecta

Brend Aktivacije

Neka se o vašem brendu govori kroz pažljivo osmišljene aktivacije koje prilagođavamo svakom zahtevu pojedinačnoPovežite se sa svojom ciljnom grupom pomoću brend aktivacija

Brend aktivacije predstavljaju krucijalan deo izgradnje pozitivne percepcije određenog brenda među njegovom ciljnom grupom ali i šire. U zavisnosti od toga šta imaju za cilj i koliko su kompleksne mogu se organizovati na duštvenim mrežama ili mestima prodaje, mogu predstavljati kombinaciju prethodno navedenih opcija ili se jednostavno nadovezivati na već postojeće kampanje. Pre pokretanja bilo koje brend aktivacije izuzetno je važno definisati ključne parametre koji navedeni brend razlikuju od konkurencije na tržištu, koje je po pravilu prezasićeno. Posledica aktivacija ovog tipa trebalo bi da bude aktivnija interakcija korisnika sa brendom, kao i kreiranje emotivne veze i pozitivnog osećaja prilikom narednih susreta korisnika sa proizvodom/uslugom

Eksperimentalni događaji


Idealan su izbor za one brendove koji žele da se bolje pozicioniranju u svesti potrošača jer kreiraju jedinstveno iskustvo. Ovaj tip događaja nudi potrošačima mogućnost da proizvod/uslugu probaju, postavljaju pitanja direktno i učestvuju na način koji omogućava da osećaju pripadnost brendu. Ovo se postiže kombinacijom fizičkog i digitalnog iskustva kroz različite aplikacije i zabavne igre.

Promotivni marketing


Podrazumeva niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje prodaje i proširenje baze lojalnih potrošača/korisnika. Promocije se za krajnje korisnike mogu realizovati kroz razne vrste loyalty programa preko deljenja uzoraka, kupona i posebnih ponuda. Prednost ove forme marketinga je njegova podjednaka dobrobit za postojeće ali i potencijalne potrošače.

Aktivacije na mestima prodaje


U mnogome mogu pomoći da se krajnji korisnici odluče za određeni brend umesto za neki drugi. Pomažu da se unapredi imidž brenda kao i da se istaknu benefiti koje nudi ili jednostavno da se poveže stil života uvezan sa kupovinom određenog proizvoda ili usluge. Neka vaše aktivacije na mestima prodaje budu nastavak online aktivacija i uspeh neće izostati.

Iskustvo u radu sa vodećim brendovima